مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

برگزاری مصاحبه دکتری پژوهشی

rchs rchs

1396-5-17

جلسه مصاحبه دکتری پژوهشی در تاریخ 1396/05/17 با حضور جمعی از اساتید و متقاضیان دکتری پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم بهداشتی برگزار شد.