مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

آزمون مصاحبه دکترای پژوهشی سال تحصیلی 97-96

rchs rchs

1396-4-12

به اطلاع می‌رساند جلسه مصاحبه آزمون دکترای پژوهشی سال تحصیلی 97-96 جهت پذیرش دانشجو در مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در تاریخ 96/5/17 برگزار خواهد شد.