مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران در تاریخ 28 الی 30 مهرماه 95 برگزار گردید1394-8-13

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران در تاریخ 28 لغایت 30 مهرماه 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران برگزار شد.

آدرس وب سایت همایش: bice2.sums.ac.ir