مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

دکترای پژوهشی: 

از سال تحصیلی 94-93 سه نفر دانشجوی دوره ی دکترای پژوهشی در حیطه های ارگونومی، تغذیه و حشره شناسی پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین از بهمن ماه 95 یک نفر دانشجوی پژوهشی در رشته ارگونومی پذیرش شده است. علاوه بر آن در سال تحصیلی 97-96 نیز 3 نفر دانشجو در رشته های بهداشت حرفه ای و حشره شناسی پزشکی پذیرش خواهند شد.
  بیشتر...
Affiliation مرکز تحقیقات علوم بهداشتی:

فارسی:  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

English: Research Center for Health Sciences, Institute of health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,Iran


 جدیدترین مقالات منتشر شده:

 

1-Some ecological aspects of Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in an endemic area of leishmaniasis in Darab district, Fars province, southern Iran

2-Toxic responses of different organs following occupational exposure to sub-threshold limit value levels of paving asphalt fumes

3-Monitoring of Plasmodium infection in humans and potential vectors of malaria in a newly emerged focus in southern Iran

4-Technical Report on the Modification of 3-Dimensional Non-contact Human Body Laser Scanner for the Measurement of Anthropometric Dimensions: Verification of its Accuracy and Precision

5-Designing, prototype making and evaluating a mechanical aid device for patient transfer between bed and stretcher