اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


                     نشانی: شیراز- کوی زهرا- دانشکده بهداشت


                   صندوق پستی 111- 71645


                      تلفکس: 37250053- 071


           پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
 


 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.