همکاری ها و موافقت نامه ها

1- طرح تحقیقاتی" بررسی نظام های نوبت كاری و مشكلات ناشی از آن در مجتمع های پتروشیمی و

پیشنهاد نظام مناسب

طرف قرارداد:  شركت ملی صنایع پتروشیمی.

 

2- طرح تحقیقاتی" بررسی وضعیت سلامت و تغذیه و تعیین عوامل موثر بر آن دركاركنان شركت های

پتروشیمی تحت پوشش شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران "

طرف قرارداد:  شركت ملی صنایع پتروشیمی.

 

3- طرح تحقیقاتی" ارزیابی ارگونومیك خطر ابتلا به اختلالات اسكلتی- عضلانی و ارائه راهكار مناسب

جهت كاهش ریسك مربوطه در پتروشیمی فجر 

طرف قرارداد:  شركت پتروشیمی فجر.

 

4- طرح تحقیقاتی" ارزیابی ارگونومیك شرایط محیط كار در شركت پتروشیمی نوری واقع در عسلویه

طرف قرارداد:شركت پتروشیمی نوری(برزویه)

 

5- طرح تحقیقاتی "بررسی اثربخشی تغییر برنامه نوبت كاری بر شیوع مشكلات بهداشتی در سه شركت پتروشیمی "

طرف قرارداد: شركت ملی صنایع پتروشیمی.
 

6- طرح تحقیقاتی "استقرار نظام مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس"
طرف قرارداد: 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس.

7- طرح تحقیقاتی "ارزیابی عوارض خونی، کبدی کلیوی ناشی از مواجهه با آلاینده های شیمیایی در کارکنان شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس"
طرف قرارداد: شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد.

 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.