فعالیت های مرکز
تعداد طرح های مصوب مرکز: 170 
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی: 282
تعداد مقاله های ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی: 94
ثبت اختراع:
1- موس ارگونومیک "گلدار گومایس" به شماره ثبت 78926 و تاریخ ثبت 91/12/20 توسط دکتر علیرضا چوبینه و همکاران.
2- ماوس پد ارگونومیک به شماره ثبت 90944 و تاریخ ثبت 95/10/20 توسط دکتر علیرضا چوبینه و همکاران.
3- صندلی ارگونومیک جراحی به شماره ثبت 89000 و تاریخ ثبت 95/3/26 توسط دکتر علیرضا چوبینه و همکاران.
4- وسیله کمکی انتقال جانبی بیمار بین تخت و برانکارد به شماره ثبت 85263 و تاریخ ثبت 93/12/20 توسط 
دکتر علیرضا چوبینه و همکاران. 
5- صندلی زینی ارگوداینامیک دندان‌پزشکی به شماره ثبت 86015 و تاریخ ثبت 94/7/4 توسط 
دکتر علیرضا چوبینه و همکاران. 
چاپ کتاب:
1- یک جلد کتاب با عنوان "نگاهی به شخصیت در گستره ادبیات و تاریخ" به تالیف دکتر سید منصور کشفی.
2- یک جلد کتاب با عنوان " کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای " به تالیف  دکتر علیرضا چوبینه و جمعی از اساتید دانشگاه های
علوم پزشکی سراسر کشور.
3- یک جلد کتاب با عنوان " اصول ایمنی مواد شیمیایی" به تالیف دکتر مهدی جهانگیری و همکاران.
 
4- یک جلد کتاب با عنوان " راهنمای کاربردی مداخلات تغذیه ای در بیماران کلیوی" به تالیف خانم افسانه احمدی و همکاران.
همایش:
برگزاری دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران، مهرماه 1395
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.