مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

دکترای پژوهشی: 

از سال تحصیلی 94-93 سه نفر دانشجوی دوره ی دکترای پژوهشی در حیطه های ارگونومی، تغذیه و حشره شناسی پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین از بهمن ماه 95 یک نفر دانشجوی پژوهشی در رشته ارگونومی پذیرش شده است. 
  بیشتر...


مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، پژوهشکده ای به نام " پژوهشکده سلامت" را تاسیس کرده اند.

Affiliation مرکز تحقیقات علوم بهداشتی:

فارسی:  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

English: Research Center for Health Sciences, Institute of health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,Iran


 جدیدترین مقالات منتشر شده:

 

1-Some ecological aspects of Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in an endemic area of leishmaniasis in Darab district, Fars province, southern Iran

2-Toxic responses of different organs following occupational exposure to sub-threshold limit value levels of paving asphalt fumes

3-Monitoring of Plasmodium infection in humans and potential vectors of malaria in a newly emerged focus in southern Iran

4-Technical Report on the Modification of 3-Dimensional Non-contact Human Body Laser Scanner for the Measurement of Anthropometric Dimensions: Verification of its Accuracy and Precision

5-Designing, prototype making and evaluating a mechanical aid device for patient transfer between bed and stretcher